TrygghetsVakten Vind

TrygghetsVakten Vind är ett komplett skydd mot fukt, lukt och mögel på vinden. Avfukteren har en mycket låg energiförbrukning och levereras med marknadens bästa garantier. Enkelt, genialt och baserat på modern forskning.

 • Extremt energisnål
 • Minimalt underhåll
 • Låg ljudvolym
 • Upp till 50 års livslängd
 • Kostnadsfri kontroll ca 1 år efter installation
 • Sju års fabriksgaranti*

*sju års garanti på alla delar förutom fläkten som levereras med tre års garanti.

Att det kan uppstå fuktproblem i kalla vindsutrymmen är inget nytt, men problemen har ökat i takt med åtgärder för att spara energi. Ökad isolering och installation av fjärrvärme och värmepump istället för panna är några av dessa. De flesta fuktskador på vinden uppstår då det ventileras in fuktig luft som kyls ner mot och kondenseras på innertaket. Den ökade fukten skapar grogrund för mögel och röta.

TrygghetsVakten Vind är en miljövänlig lösning på de flesta fuktproblem som uppstår på uteluftsventilerade vindar. Systemet övervakar klimatet i vindsutrymmet och jämför det med utomhusklimatet. När luften är torrare ute än inne ventilerar TrygghetsVakten Vind in torr luft och torkar på så sätt utrymmet. När det är fuktigare ute stängs ventilationen av och på så sätt fuktas inte utrymmet upp. Genom att utnyttja torra perioder i utomhusklimatet håller systemet vinden torr utan att slösa med energi.

TrygghetsVakten Vind finns i två utföranden. Dels som ett komplett skydd med både värme och ventilation – TrygghetsVakten Vind Classic – och dels en enklare produkt med enbart ventilation – TrygghetsVakten Vind Start.

TrygghetsVakten Vind Classic innehåller en dator som övervakar klimatet på vinden och fastställer om det finns risk att mögel och rötsvampsporer kan gro. Om den fuktstyrda ventilationen inte håller tillräckligt torrt kopplas uppvärmningen in vilket sänker den relativa luftfuktigheten och effektivt hindrar mögel och röta från att etableras. Uppvärmningen är normalt bara aktiv under ett par veckor på ett år.

Ventilationen på vinden sätts för så att huvuddelen av ventilationen kontrolleras av fläkten. En inloppsventil och en utloppsventil lämnas öppen för att säkerställa ett flöde genom hela vinden.

Systemet är modulärt och kan utökas med fler fläktar och värmekablar vid behov. Fråga oss på Fukt- & Mögelteknik om du är osäker på vilken utrustning du behöver.

TrygghetsVakten Vind är mycket energisnål och är byggd för ett minimalt krav på underhåll. Som standard ingår en ljuddämpare vilket gör systemet tystgående. Tack vare det minimala underhållskravet och avfuktarens långa livslängd kan vi erbjuda en trygg och säker lösning för fuktskydd av vindsutrymmen.


Sorptionsavfuktare DH2

Avfuktare för vind samt våtrum. Inbyggd hygrostat för styrning av luftfuktighetsnivå.

 • Kostnadsfri kontroll ca 1 år efter installation
 • Sju års fabriksgaranti*

* Vid registrering av produkten. Utan registrering tre år.

 

DH2 är en speciellt utvecklad adsorptionsavfuktare för kallvindar. DH2 klarar de mycket låga temperaturer som förekommer på vindar utan att den anrikade, utgående fuktiga vattenångan omvandlas till vatten.

DH2 har hög driftsäkerhet och marknadens längsta garanti för sorptionsavfuktare som vid registrering blir sju års produktgaranti. Allt förutsatt att filter byts enligt instruktioner.

DH2 torkar mycket snabbt ner fuktighet på en vind men kan inte mäta sig med TrygghetsVakten Vinds låga energiförbrukning.

Tekniska data:

 • Torrluftsmängd 250 m3/h
 • Avfuktningskapacitet 19 l/dygn
 • Inbyggd hygrostat
 • Torrluftsutblås 1st 63 mm och 1st 100 mm
 • Våtluftsutblås 63 mm
 • Upp till 250 m3
 • Ljudnivå (3m) 52 dB
 • Vikt 11 kg
 • Höjd x bredd x djup 285 x 335 x 425
 • Anslutning 230V 50 Hz
 • Effekt 805W
 • Filterbyte inuti lådan