Ventilation!

Ventilation behövs i våra hus för att vi och byggnaden ska må bra. Enligt Boverket (myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende) bör man ha en halv luftomsättning i sin bostad per timme. Kort sagt, hälften av luften i vår bostad ska bytas ut varje timme. Definitionen på ventilation är att man vädrar ut föroreningar. Dels de som vi själva avger men också möbler, kläder, leksaker och byggmaterial mm förorenar våra hem. Många av dessa produkter innehåller idag mycket kemikalier.

Påverkan av dålig ventilation!

Hur påverkas vi människor om ventilationen är för dålig? Svaret är att det beror på hur känslig man är. Ett varningstecken är om någon i familjen klagar på huvudvärk på morgonen eller ofta är onaturligt trött. Om man ofta är förkyld kan det också bero på dåligt inomhusklimat. Vissa människor snarkar mindre om en bra ventilation finns i huset. Andas man bättre luft sväller inte slemhinnorna som innan. Normalt sett sover man bättre i ett väl ventilerat hus och man slipper även de kroppsdofter vi avger.

Hur påverkas våra hus om vi inte ventilerar dom väl? Fukten i huset ökar om vi inte ventilerar. En människa avger ca 50 gram vatten per timme i viloläge, d.v.s. en familj på 4 personer avger då under en natt cirka 4 * 8 h * 50 gram = 1600 gram vatten. Om det inte ventileras bort tas det upp av olika material i hemmet som då kommer skapa lukter och eventuellt bakterier och mögel. Ytterligare fukt tillkommer vid duschning, matlagning mm. Totalt utsätts huset för en stor fuktlast som är negativ för
både hus och människor. Detta innebär i enkla ord ca 2 stycken 7 liters hinkar fyllda med vatten per vecka.

Hus med självdrag!

Ett stort antal hus (villor, radhus samt flerbostadshus) har vad man i allmänna ord brukar kalla självdrag vilket betyder att luften tar sig in och ut från huset utan aktiv hjälp. När uppvärmningsalternativen var olja, ved eller gas så fungerade självdraget eftersom murstocken blev uppvärmd av förbränningsgaserna och det skapades en termik i kanalerna och luft sögs ut som då kom in via otätheter.

När uppvärmningsmarknaden för villor förändrades bland annat p.g.a. högre energipriser så började man ersätta förbränningspannorna med t.ex. värmepumpar, fjärrvärme mm. Följden blev att murstocken kallnade vilket gjorde att det inte skapades någon termik. Detta medförde att det s.k. självdraget inte fungerade längre, vilket resulterade i dålig inomhusmiljö med ökad fuktlast. De senaste åren har mögel på kallvindar ökat väsentligt, jämfört med tidigare.

FFS-system!

Lösningen för dessa självdragshus är att man återställer draget/termiken i murstocken med ett FFS-system (Fläktförstärkt Självdrag). Genom att montera en måttanpassad suglåda med brandskyddad ljudisolering på murstockstoppen och kompletterar med friskluftsdon (ventiler) i ytterväggarna så får man ett friskt hus med bra inneklimat. För att systemet ska fungera behöver det finnas en glipa under dörren till rummen där luften kan passera. Flödet på luften justeras in med en transformator som reglerar fläktens hastighet. Systemet är kostnadseffektivt, tyst och har en minimal åverkan i fastigheten vid installation.