Svartmögel

Svartmögel bildar mykotoxiner, gifter i gasform, som sprids via luften och kan leda till allergier och hälsobesvär, och i vissa fall även orsaka cancer.

Några svarta prickar kanske inte verkar så väldigt allvarligt, men svartmögel bör absolut bekämpas omgående. Kolonierna blir snabbt större. Möglet bildar mykotoxiner, gifter i gasform, som sprids via luften och kan leda till allergier och hälsobesvär, och i vissa fall även orsaka cancer. Särskilt försiktig bör man vara med torrt svartmögel, eftersom det är pudrigt och lätt dammar. Att andas in luftburet mögeldamm kan leda till akuta lungproblem, och om man exponeras för dammet under längre tid kan lungproblemen bli kroniska. Har man astma sedan tidigare kan problemen förvärras avsevärt.

Svartmögel är ingen specifik mögelsort utan ett samlingsbegrepp för mögelsorter som ser ganska lika ut, i synnerhet färgmässigt. Vanliga svartmögelsorter är Cladosporium, Stachybotrys, Aspergillus, Penicillum och Fusarium. En expert kan ta reda på vilken sort det handlar om genom att ta prover som analyseras i microskop. Exakt vilken typ av mögel ett angrepp består av är dock sällan relevant, eftersom alla svartmögelsorter har ungefär samma egenskaper. Allt svartmögel är farligt och bör saneras omgående. Några små svarta prickar kan åstadkomma stora bekymmer om de får växa till sig ifred. Svartmögel är en fiende som inte bör underskattas!

Vitmögel

Vitmögel är vanligt förekommande i svenska krypgrunder och på vindar. Vitmögel är vanligtvis inte giftigt, men vittnar om att fuktnivåerna är höga och att risken för angrepp av skadliga mögelsorter inte är långt borta.

Precis som i fallet svartmögel, är vitmögel ett samlingsnamn för olika sorters mögel, som är vitt till färgen.

Vitmögel påminner om ett spindelnät eller ser ut som ett vitt damm eller krita. Det kan förväxlas med socker från träet. Sockerarter finns naturligt i trä, och kan dras ut på ytan, om träet torkar snabbt, vilket också ser ut ungefär som vitt damm.

Om vitmögel trivs i din krypgrund eller på din vind, vittnar det om att fuktnivåerna är höga. Hittar du bara vitmögel, är skadliga mögelsorter inte långt borta. Dessutom kan det vara så att det är vitmögel som syns, men att skadliga sorter faktiskt redan har påbörjat ett angrepp.

Om du hittar vitmögel i ett utrymme, är det viktigt att vidta åtgärder innan utrymmet drabbas av skadliga mögelsorter. Ett större angrepp behöver saneras.