Mögelsanering

AMP-91

AMP-91 har samma kemiska sammansättning som det medel som normalt används för att förhindra tillväxt av mögel, bakterier och alger i vårt dricksvatten.

AMP-91 är en mycket kraftfull saneringsvätska som endast bör brukas vid yrkesmässig användning med helmask och skyddskläder. Behandlat trä ser närmast ut som nytt efter en- eller ett par appliceringar. I vissa fall kan AMP-91 reagera med möglelpåväxten och lämna svarta markeringar i form av kolpartiklar.

AMP-91 oxiderar all mikrobiell påväxt som mögel, svartmögel, vitmögel, svampar och alger, samt jordbakterier och virus. Via vätningsmedel går den ned på djupet av den behandlade ytan för att slå ut påväxtens mycel.

Inom ca ett par dygn efter appliceringen bryts AMP-91 ner till vanligt vatten och koksalt. Restprodukten, i form av koksaltkristaller absorberar luftens fuktighet och kan bilda vid tillfällen en mögelfientlig vätskefas i droppform för att ånyo vid torrare väderlek återgå till kristallin form.

Användningsområde: Ex råspont med mikrobiell påväxt ex. krypgrunder och kallvindar. Verkar etsande på glas, korroderade på vissa metaller och förtvålande på alkydfärger. Bör användas med försiktighet på material som kan brytas ner såsom tryckt virke eller asfaboard.

 


 

AMP-99

Blekande saneringsvätska för vindar och krypgrunder.

AMP-99 är en mycket kraftfull saneringsvätska som endast bör brukas vid yrkesmässig användning med helmask och skyddskläder.

Används för att bekämpa mögel, bakterier, sporer av dessa samt mögellukt på vindar och i krypgrunder.

AMP-99 Innehåller hydrogenperoxid samt en organisk peroxid och är anpassad att användas på undersidan/råsponten på vindar och trossbotten på krypgrunder. Efter en tid sönderfaller AMP99 till syre och vatten. Den bildar således ingen kvarvarande saltlösning som AMP-91.

Ett dygn efter första appliceringen sker en efterkommande blekning med en accelerator till AMP-99. Blekningseffekten är beroende på typ av mögel, inträngning i trätsubstrat och viss mån temperatur som ska vara +8° C eller varmare.

 


Fogging (Kemisk rök)

Thermofogger III är en mindre, nätansluten termisk fogger som producerar kemisk rök. Kapaciteten är 0-6 l/timme med en inställbar droppstorlek 5-50 µ.

 

ODOX-DF® används för oxidation av bakterier, svampsporer, mögel och mögellukt i svåråtkomliga utrymmen (krypkällare, mellanväggar, ventilationssystem, träkonstruktioner, isolering etc) samt utrymmen med material känsliga för blekning.

ODOX-DF® är ett oxidationsmedel med accelererad väteperoxid som ger en effektiv kontroll av mögel- och röklukt. Appliceras genom dimning med termisk fogger i områden där man önskar avdöda sporer och bakterier på material likväl som i luften. Dimman transporteras även djupt in i material via kapillärkraft och tränger sig in i svåråtkomliga ytor.

  • Milt mot gummi, plast och textilier och kan med fördel användas som alternativ till ozon och klor.
  • Lämnar inga farliga kemikalierester efter sanering. (efter 24 timmar finns inga restprodukter kvar då samtliga aktiva komponenter avdunstat)
  • Kan användas i möblerade lokaler.

ODOX-DF® appliceras med Thermofog Typ III


MAXOX-DF används för dekontaminerig av byggnader som utsatts för biologisk smitta så som mögel och mögelsporer, bakteriesporer (anthrax/mjältbrand), salmonella, campylobacter med flera.

MAXOX-DF bekämpar mögel och dess sporer, samt mögellukt på otillgängliga ställen i byggnader så som ventilationskanaler, hålrum i väggar, isolering med mera.

  • Bildar inga giftiga biprodukter och lämnar inga farliga kemikalierester. (efter 24-48 timmar finns inga restprodukter kvar då samtliga aktiva komponenter avdunstat)
  • Även effektiv för luktsanering.
  • Används normalt i omöblerade rum.

MAXOX-DF® appliceras med Thermofog Typ III