TrygghetsVakten Krypgrund

Trygghetsvakten Krypgrund är ett komplett skydd mot fukt, lukt och mögel i krypgrunden. Avfuktaren har en mycket låg energiförbrukning och levereras med marknadens bästa garantier. Enkelt, genialt och baserat på modern forskning.

 • Extremt energisnål (ca 7 kwh per kvadratmeter/år)
 • Underhållsfri
 • Ljudlös
 • Ca 50 års livslängd
 • Kostnadsfri kontroll ca 1 år efter installation
 • Sju års fabriksgaranti*

* Vid registrering av produkten. Utan registrering tre år.

TrygghetsVakten Krypgrund övervakar klimatet i grunden och beräknar när det finns risk att mögel och rötsvampsporer kan gro. Om krypgrunden är så kall att det närmar sig risk för fuktskador, tillför TrygghetsVakten värme med en värmekabel och avvärjer på så sätt risken. Tack vare den exakta styrningen tillförs bara värmen när det verkligen är nödvändigt och du sparar mycket energi jämfört med äldre avfuktningsmetoder.

TrygghetsVakten Krypgund har inga rörliga delar och är byggd för en fast installation i huset. Med sju års garanti och femtio års beräknad livslängd är din investering i TrygghetsVakten Krypgrund den sista åtgärd du behöver göra för att hålla din grund torr.

TrygghetsVakten Krypgrund arbetar med öppen ventilation i krypgrunden. Det är tryggt, dels därför att merkemissioner som radon enkelt vädras bort och dels om du skulle få ett driftsavbrott, t ex ett strömavbrott. Med en äldre avfuktare tätas grunden och fuktskador kan uppstå redan efter en veckas driftsavbrott. Med TrygghetsVakten Krypgrund tar det många månader innan reell risk för skada föreligger och den är därför lämplig för huset om ni är bortresta flera veckor i taget.

TrygghetsVakten Krypgrund är lämplig för grunder på ca 70 kvadratmeter beroende på om grunden är indelad i separata rum. Vid större eller avdelade grunder används två eller flera enheter.

 


Sorptionsavfuktare DH4

Avfuktare för krypgrund, vind, källare samt våtrum. Inbyggd hygrostat för styrning av luftfuktighetsnivå. Kabelseparerad display för avläsning av status, luftfuktighet och temperatur. Låg energiförbrukning.

 • Kostnadsfri kontroll ca 1 år efter installation
 • Sju års fabriksgaranti*

* Vid registrering av produkten. Utan registrering tre år.

DH4 är en adsorptionsavfuktare för avfuktning i utrymmen med låga temperaturer eftersom den även kan avfukta vid minusgrader. Det vanligaste användningsområdet är avfuktning av krypgrunder men den kan även användas för avfuktning av fuktskadade källare och vindar.

DH4 har inbyggd hygrostat där önskad luftfuktighetsnivå kan programmeras utifrån eget önskemål. Vid leverans är hygrostaten inställd på 65% RF. Avläsning av status, relativ fukt och temperatur kan göras via en kabelseparerad display. (Köpes separat) Displayen kan placeras upp till 10 meter från avfuktaren vilket gör att avläsning kan ske i bostadsutrymmet även då avfuktaren står nere i en krypgrund eller uppe på en vind.

DH4 består av en adsorptionsfläkt med en frånluftskanal för fuktmättad luft samt två luftkanaler för återföring av torr luft. Luften sugs in i fläkten där den avfuktas. Fuktmättad luft förs ut genom en frånluftskanal till utsidan av byggnaden. Därigenom skapas ett undertryck som bidrar till en förbättrad luftkvalitet i hela byggnaden. Torr luft cirkulerar under byggnaden via de två torrluftskanalerna. Inget uppsamlingskar för vätska behövs.

Tekniska data.

 • Torrluftsmängd 250 m3/h
 • Avfuktningskapacitet 19 l/dygn
 • Inbyggd hygrostat
 • Extern digital display (status, %RF, temp)
 • Torrluftsutblås 1st 63 mm och 1st 100 mm
 • Våtluftsutblås 63 mm
 • Upp till 250 m3
 • Ljudnivå (3m) 52 dB
 • Vikt 11 kg
 • Höjd x bredd x djup 285 x 335 x 425
 • Anslutning 230V 50 Hz
 • Effekt 805W
 • Filterbyte inuti lådan

 


TrygghetsVakten Pro-X

TrygghetsVakten Pro-X kombinerar hög uttorkningskapacitet och kraftig ventilation med en låg energiförbrukning. Pro-X är ett självklart val för krypgrunder med mycket fukt i kombination med lukt och radon. Avfuktningssystemet har en mycket låg energiförbrukning och levereras med marknadens bästa garantier.

 • Extremt energisnål
 • Minimalt underhåll
 • Låg ljudvolym
 • Upp till 50 års livslängd
 • Kostnadsfri kontroll efter ca 1 år efter installation
 • Sju års fabriksgaranti*

*sju års garanti på alla delar förutom fläkten som levereras med tre års garanti.

TrygghetsVakten Pro-X är utvecklad speciellt för fuktiga krypgrunder med förekomst av skadliga ämnen som radon, mögel eller jordlukt. Den ser till att skadliga ämnen ventileras ur grunden samtidigt som den håller krypgrunden så torr att mögel och röta inte kan växa. Dessutom till en extremt låg energiförbrukning.

TrygghetsVakten Pro-X är en effektiv och miljövänlig lösning på de fuktproblem som finns i krypgrunder. Genom att forcera mycket luft genom grunden då luften utomhus är torrare än i krypgrunden fås en maximalt uttorkande effekt av omgivningens torrperioder. Samtidigt hålls alltid en minsta ventilation även då det är fuktigare ute vilket effektivt vädrar ut radon, mögelsporer och jordbakterier från grunden.

Den fuktstyrda ventilationen i TrygghetsVakten Pro-X används så långt det är möjligt för att hålla krypgrunden torr. Systemet övervakar klimatet i krypgrunden för att fastställa om det finns möjlighet för mögel och rötsvampsporer att gro och växa. Om den fuktstyrda ventilationen inte håller torrt nog så aktiveras uppvärmningen vilket omedelbart sänker den relativa luftfuktigheten och driver ut fukten.

Ventilationen i grunden sätts delvis för men minst en tilluftsventil lämnas öppen i varje utrymme för att säkerställa en luftgenomströmmning genom hela grunden. Den kvarvarande öppna ventilationen innebär också att det finns gott om tid att upptäcka ett driftsavbrott utan risk för skada föreligger. Med äldre krypgrundsavfuktare stängdes ventilationen helt vilket innebar en risk för akuta mögelskador vid driftsavbrott. Med TrygghetsVakten Pro-X behöver du inte ta den risken.

Systemet är byggt för ett minimalt krav på underhåll och har separerade funktioner över flera styrsystem vilket borgar för mycket god driftsäkerhet. Med sin låga energiförbrukning och långa livslängd erbjuder TrygghetsVakten Pro-X en säker och kostnadseffektiv lösning på krypgrundsproblematiken.

 


Krypgrundsisolering

Armerad marktäckning som krypgrundsisolering, radon- och ångspärr. Isolering av grundmur, grundbotten och krypgrund.

Att värme är bra för de flesta krypgrunder är ett känt faktum och att tillföra värme i precis de mängder enbart när det behövs är vad TrygghetsVakten krypgrund gör. För att få ner förbrukningen ytterligare kan grundmur och mark isoleras.

Högkvalitativ ångspärr för krypgrunder samt vägg och bjälklag. Ersätter byggplast. Ångspärren är fyrdubbelt laminerad och extremt riv- och draghållfast. Den är därför lämplig som marktäckning i krypgrunder även då grundbotten är stenig. Det P.E.T övertäckta laminatet, dvs den silverfärgade sidan, reflekterar husets och TrygghetsVaktens värmestrålning. Den är därför isolerande i utrymmen där luften står relativt stilla, t ex i krypgrunder, väggar och bjälklag.

Efter 3-8 år har normalt en investering i marktäckningen blivit återbetald genom energibesparing. Laminatet är mycket tätt mot radon, fukt, jordbakterier, markväxande mögel och sumpgaser. Den lämpar sig därför mycket väl som täckning av grundbotten i krypgrund eller torpargrund. Förlorar ej effekt av damm etc.

Krypgrundsisolering. 10 mm tjock krypgrundsisolering som höjer temperaturen normalt med 2C°.

Favolen är ett utmärkt material för att täcka mark och grundmur i krypgrund om huset står på värmetrögt material som ex singel eller berg. Isoleringen är diffusionstät och kan fungera som en radonbroms. Utmärkt att kombinera med TrygghetsVaktens Armerade marktäckning. Höjer temperaturen i krypgrunden med ca 2C°.

Isoreflekt, högeffektiv isolering, radon- och ångspärr för krypgrunder.

ISOREFLEKT höjer temperaturen i krypgrunden genom ett värmereflekterande 4 mm isolerskikt med hög värmeessivitet som skyddar mot i grunden förekommande markkyla från ex berg, grus och sand.
97% husets läckande värmestrålning reflekteras av ISOREFLEKTs aluminiumskikt.

Ångspärren är mycket dragstark och fungerar väl då grundbotten är stenig genom sin flexibilitet och styrka från dubbla polyetenlager.

 

Efter 2-5 år har normalt en investering i ISOREFLEKT blivit återbetald genom energibesparing. Om avfuktare är installerad höjs även effekten genom ett par grader högre temperatur i krypgrunden och därmed lägre relativ fuktighet. Normalt är att avfuktaren går ner till halva driftstiden jämfört med om åldersbeständig 0,2mm plast.

ISOREFLEKT ger ett spärrskikt mot exempelvis radon, fukt, jordgaser, jordbakterier, markväxande mögel (mykotoxiner) samt sumpgaser. Temperaturen i mark under Isoreflekt faller när den läggs ut och därmed reduceras biologisk aktivitet. Svampar, mögelsvampar och jordbakterier passiviseras av den ökade kylan vilket även det reducerar eventuella lukter från nedbrytningsprocesser.

Förlorar ej effekt av damm etc, och är brandskyddad.
Säljs på rulle (diameter 47 cm) som normalt går enkelt in i en kombibil.

För stark och åldersbeständig sammanfogning rekomenderas TrygghetsVaktens åldersbeständiga tejp. Två rullar tape per rulle Isoreflekt beräknas.

 • Längd 40 meter,bredd 120 cm,
 • Tjocklek 4mm
 • Vikt 12 kg
 • 48 m2 per rulle och 63,40 Kr/m2
 • Värmeemmisivitet 0,04 -0,05
 • Ånggenomgångsmotstånd >3,4*10 000 000s/m, Sd>100m
 • Reflektionsgrad 97%