Luktsanering

Thermofogger III är en mindre, nätansluten termisk fogger som producerar kemisk rök. Kapaciteten är 0-6 l/timme med en inställbar droppstorlek 5-50 µ.

 

Bör endast brukas vid yrkesmässig användning med helmask och skyddskläder.

Torr luktsanering lämpar sig för luktsanering i lokaler och utrymmen efter brand, torrkokning, vidbränning, liksanering, kemikaliespill, avloppsskador m.m. Metoden kan användas för att akut dämpa lukt direkt efter en skada och på så sätt erhålla en bättre arbetsmiljö såväl som för slutlig luktsanering efter rengöring och renovering. Metoden är helt unik för luktsanering av stora lokaler där man har behov av snabb och effektiv luktsanering för att snabbt få tillträde till lokalerna. Torr luktsanering kan drastiskt minska arbetsinsatser efter skador och minska användningen av traditionella saneringsmetoder som t ex. ozonering.

Många luktämnen, såväl behagliga som obehagliga, är känsliga för oxidation. Det är allmänt känt att t ex färska livsmedel eller tobaksrök snabbt förändrar sin lukt vid kontakt med luft. Detta beror på luftoxidation. I kategorin illaluktande ämnen är det speciellt svavelhaltiga (rutten lukt), kvävehaltiga (fisklukt, vidrig lukt) och fenoliska (röklukt) organiska föreningar som är känsliga för oxidation. Luftoxidation är i allmänhet inte tillräckligt snabb eller effektiv för att kunna användas vid skadesanering. I stället används en rad olika kemiska oxidationsmedel, av vilka natriumhypoklorit (”Klorin”) och ozon är allmänt bekanta. Båda medlen är förvisso effektiva, men de är hälsoskadliga, och lämnar efter sig miljö och hälsoskadliga restprodukter. Speciellt ozon är oerhört giftigt, och får endast användas under strikt kontroll, d.v.s. i en ozonkammare. Detta till trots används ozon fortfarande flitigt i fält utan att försäkra sig om att inga människor exponeras.

LUKTKONTROLL & LUKTKONTROLL DF används för att förändra luktprofilen före eller efter sanering. LUKTKONTROLL finns i ett flertal profiler som är framtagna för att hantera olika skador. LUKTKONTROLL består av koncentrerad mikroemulsion av eteriska oljor i vatten för luktsanering genom kalldimning. Idealisk på sugande och porösa ytor så som trä och betong. Kan även användas som tillsats vid tvättning.

  • B.O.C – Universalmedel för t.ex avloppsskador, bränt gummi, mögellukt och torrkokning.
  • Citrus – En luktprofil speciellt framtagen för brand och rökskador.
  • Tallbarr – En luktprofil för rökskador, soprum och liksanering.
  • Orange – En universalprofil baserad på naturlig essens från apelsin.(Enbart våt)
  • Green mint – Fyra milda doftprofiler för allmän luktförbättring och lättare luktskador.
  • Luktfri – Peroxidbaserad produkt för oxidering/nedbrytning av lättare luktskador.