Så befriar vi luften från mögeltoxiner, damm, virus och partiklar.

Våra produkter skiljer sig lite åt, men idén är densamma. Pålitliga luftrenare som drar nytta av olika metoder och kombinerar dem i en gemensam lösning.

Damm, bakterier, mögelgifter och avgaser. Det finns många anledningar till att luften omkring dig inte är ren. Därför går det inte att lösa problemen på ett enda sätt. Det krävs flera olika metoder som var och en bidrar till att göra luften bättre.

Bättre luft på tre smarta sätt.

För att komma till rätta med dina luftproblem erbjuder vi bland annat en kombination av tre tekniker.

Ultraviolett ljus (UVC) – mot virus och bakterier.

Beprövad teknik som hjälper dig att slippa de minsta men ofta värsta partiklarna i luften. Tack vare jonisering kan de oskadliggöras och falla till golvet. Det kan till exempel handla om bakterier, virus, svamp och mögel. Jonisering är en teknik som ger en elektrisk laddning i luften som passerar luftrenaren. Detta skapar laddade partiklar sk joner. Jonerna fäster sig på partiklarna i luften som antingen fastnar i filtren eller faller ner till marken. Avger ej ozon.

Aktivt kolfilter – mot dofter och lukter.

Extra effektivt när det gäller att komma åt lukter och odörer. Detta eftersom kol binder lukten. Det kan till exempel handla om tobaksrök, matos, djurlukt och mycket annat.

HEPA-/antibakteriellt filter – mot de minsta partiklarna.

HEPA står för High Efficiency Particulate Air. Och tack vare tekniken kan 99,97% av alla riktigt små partiklar filtreras. Det kan till exempel handla om damm, pollen, luftföroreningar eller kemikalier av olika slag.

Våra luftrenare innehåller dessutom en rad andra smarta filter och tekniker: förfilter, kallkatalysfilter och bomullskatalysfilter. Självklart är alla luftrenare 100% ozonfria.